top of page

  Sfeer is onze Hooftzaak

Privacy Statement

Dinercafé en Zaal Van der Hooft, gevestigd aan Markt 8,4761 CD Zevenbergen Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Markt 8

4761 CD Zevenbergen

Nederland

003168323620

www.vanderhooft.nl

 

Jolanda Dingenouts is functionaris Gegevensbescherming van Dinercafé en Zaal Van der Hooft. Zij is te bereiken via info@vanderhooft.nl of via 003168323620

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dinercafé en Zaal Van der Hooft verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Land

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanderhooft.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dinercafé en Zaal Van der Hooft verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Dinercafé en Zaal Van der Hooft neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dinercafé Van der Hooft tussen zit.

Dinercafé en Zaal Van  der Hooft gebruikt het volgende computerprogramma; Wix.com en het reserveringssysteem; van eet.nu voor het verstrekken van informatie, het boeken van tafels en abonneren van nieuwsbrieven. Wix.com en Eet.nu zijn 100 % toegewijd aan gegevensbescherming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dinercafé en Zaal Van der Hooft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van persoonsgegevens ( voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en land ) zolang het bestaan van Dinercafé en Zaal Van der Hooft onder verantwoording is van Jolanda Dingenouts & Jan Dingenouts.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dinercafé en Zaal Van der Hooft verstrekt geen informatie aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die worden opgeslagen in de browser van een bezoeker van onze website. In overeenstemming met de GDPR hierbij een overzicht van de cookies die zijn geïmplementeerd op onze Wix-website, klik hier

 

Op onze websites houden wij gegevens bij over de bezoekersaantallen via Google Analytics, deze is zo ingesteld dat deze voldoet aan de GDPR.  Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google, IP adressen worden anoniem verstuurd, gebruikersgegevens worden niet met Google of diensten van Google gedeeld.

 

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat en verder beveiligd met actuele software.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dinercafé en Zaal Van der Hooft en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanderhooft.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Dinercafé en Zaal Van der Hooft wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dinercafé en Zaal Van der Hooft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vanderhooft.nl of bel 0031168323620.

Kom heerlijk culinair genieten.
Heeft u specifieke wensen? Neem dan contact met ons op.
bottom of page